Vzorový dom

Projekt domu bol zámerne zvolený tak, aby nemal ideálny koeficient tvaru budovy, pretože architekti často vyčítajú nízkoenergetickým a pasívnym domom, že požiadavka na minimálny povrch obvodového plášťa ich obmedzuje v kreatívnej práci s hmotou.
V tomto prípade je vypočítaná spotreba energie na vykurovanie podľa PHPP na úrovni 17 kWh na m2 vykurovanej plochy za jeden rok. Ako tepelná izolácia je použitá recyklovaná celulóza Climatizér Plus.
Po spustení technológie riadeného vetrania a vykurovania bolo vykonané meranie spotreby energie. V priebehu nepretržitého merania počas jedného roku bol dom neobývaný, t.j. bez spotrebičov a spotreby TÚV. Nameraná spotreba energie na vykurovanie bola 2 100 kWh, pričom dom má 146 m2 vykurovanej plochy.
Jediný zdroj vykurovania je tepelné čerpadlo vzduch/voda (Sinclair, príkon TČ 900 W) s 300 litrovým bojlerom na teplú vodu. Pomocou prídavného zariadenia (RMW od Elektrodesignu) k vetracej jednotke je dom vykurovaný teplým vzduchom. Teplota na výustkách privádzaného vzduchu v podlahe je na úrovni 28° až 30°C.