REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVEJ HALY – bučinárskej Telocvične T-18

V Kysuckom Novom Meste prebehla rekonštrukcia strešnej konštrukcie mestskej športovej haly.
Telocvične radu T-12 až T-18 sa vyrábali v 70-tich rokoch minulého storočia v n.p. Bučina Zvolen.
Statické a konštrukčné riešenie tejto rámovej sústavy nebolo vhodne zvolené, v dôsledku čoho dochádza u týchto objektov k nadmerným priehybom rámových priečlí. Staticky efektívne sa dá tento problém riešiť pomocou oceľových vzpínadiel.Rekonštrukcia hlavného nosného sytému sa využila aj na zateplenie strechy s riadne osadenou parotesnou vrstvou, čo určite v prevádzke haly ušetrí náklady na jej vykurovanie počas zimných mesiacov. Investor: mesto Kysucké Nové Mesto,
Autori projektu: Ing. Ivan Hrčka, CSc. – Andante, spol. s r.o. + Ing. Štefan Hurňanský – Drevstav, s.r.o.
Hlavný dodávateľ stavebných prác: fy Terrafound-knm spol. s r.o.
Stavebný dozor: Ing. Ivan Hrčka, CSc. – Andante, spol. s r.o.