Polyfunkčná budova Všehrdy pri Chomutove

Predajňa stavebnín + administratívne priestory + byt majiteľa. Stavbu realizoval p. Ing. J. Kolínský z Chomutova.