Materská škola Brehy

Objekt v energetickej triede A1 je postavený konštrukčným systémom „φ-ha SOLID“, ktorý umožňuje dosiahnuť malé hrúbky obvodových stien a zároveň aj vysoký tepelný odpor obvodových stien.

Stavba je projektovaná pre max. 44 detí rozdelených do dvoch tried.

V záujme dosiahnutia čo najnižších prevádzkových nákladov je stavba vybavená najmodernejšími technológiami na vykurovanie a vetranie interiéru.
Konštrukčná hrúbka obvodovej steny z liaporbetónu do strateného debnenia z „φ-ha“ modulov je 150 mm.
Hrúbka liaporbetónovej vrstvy je 130 mm.

Okrem malej konštrukčnej hrúbky obvodových stien je výhodou tohto konštrukčného systému aj vysoká únosnosť stien v tlaku, pretože kocková pevnosť liaporbetónu je na úrovni 20 až 22 MPa.