Slovak English French German

Rodinné domy

CHYSTÁTE  SA  STAVAŤ  ALEBO  REKONŠTRUOVAŤ  VÁŠ  DOM  ?

Neviete ako stavať ?

Neviete z čoho stavať ?

Neviete s kým stavať ?

VAŠE  PROBLÉMY  VIEME  RIEŠIŤ - OD  PROJEKTU  PO  REALIZÁCIU  !

POŽIADAVKY  NA  MODERNÝ  DOM:
Predovšetkým je nevyhnutné, aby stavba rešpektovala vývojové trendy. Základné trendy sú dnes markantné: ekológia, úspora energií, inteligentné riadiace systémy. Tieto trendy by mala rešpektovať predovšetkým architektúra a projekt stavby.

ZDRAVIE je na 1. mieste:
Z hľadiska zdravia musí moderná stavba poskytovať svetlo, teplo, čerstvý vzduch, prirodzený magnetizmus a zdraviu nezávadné materiály.

STAVEBNÝ POZEMOK:
Kvalitné bývanie začína už výberom pozemku. Pozemok by nemal byť v lokalite, kde je vysoká intenzita hluku a prašnosti, v blízkosti vysokého napätia, trafostaníc, vysielačov UKW, v podloží by zas nemali byť geologické zlomy, resp. silné pramene vody. Pozemok musí mať dostatok slnka, v prípade, že pozemok nie je na rovine, ideálna orientácia sklonu terénu je na juh, resp. juhozápad. Odporúčame, aby prístupová cesta k pozemku nebola z južnej hranice pozemku.

EKOLÓGIA - požiadavky na mikroklímu obytného priestoru:

  • s minimálnymi nákladmi vytvoriť tepelnú pohodu, ktorá je daná teplotou a vlhkosťou vzduchu a tiež teplotou povrchových plôch interiéru
  • zamedziť výskytu plesní, roztočov, alergénov
  • minimalizovať ionizačné žiarenie a koncentráciu radónu
  • minimalizovať aerosolový smog a elektromagnetický smog
  • zabrániť zvýšenej koncentrácii oxidu uhličitého (CO2), ale tiež formaldehydu, styrénu, dioxínov,
  • zabrániť výskytu toxických plynov, ako napr. oxidu uhoľnatého, oxidov síry a dusíka, ozónu a pod.

EKOLÓGIA - makroprostredie:
Stavba by mala byť ekologická aj z hľadiska makro-prostredia, teda postavená z takých konštrukčných materiálov, na ktorých výrobu sa spotrebuje minimum energie a ktorých likvidácia bude aj v budúcnosti jednoduchá a lacná.

SPOTREBA  ENERGIE:
Taktiež je potrebné minimalizovať spotrebu energie z neobnoviteľných zdrojov pri prevádzke domu, z čoho vyplýva, že stavba by mala mať parametre minimálne nízkoenergetického domu, optimálne pasívneho domu a nezaobíde sa bez núteného vetrania s rekuperáciou vzduchu.

ČAS VÝSTAVBY:
Čím je čas výstavby kratší, tým je stavba celkove lacnejšia. Sú konštrukčné systémy, ktoré umožňujú postaviť dom na kľúč za 2-3 mesiace.

CENA STAVBY:
Ako všade inde aj v tejto oblasti platí, že z lacných a nekvalitných vstupov nie je možné vyrobiť kvalitný produkt. Rovnako však platí, že aj z kvalitných vstupov sa dá urobiť nekvalitný produkt. Takže okrem kvalitných materiálov by stavba mala mať aj kvalitného dodávateľa stavebných prác.
Častá dilema investorov je, či ušetriť na tepelnej izolácii obvodového plášťa za cenu zvýšených prevádzkových nákladov v budúcnosti, alebo zainvestovať do dobrého zateplenia stavby a potom v budúcnosti menej platiť za vykurovanie domu. Existujú ekonomické štúdie, ktoré sa zjednocujú na tom, že bod zlomu, teda bod návratnosti počiatočných investícií je medzi 20. až 25. rokom užívania stavby. V tomto bode je suma počiatočných investícií a prevádzkových nákladov rovnaká. Od tohoto bodu šetrí peniaze ten investor, ktorý zainvestoval do kvalitne zatepleného domu.

ÚDRŽBA  STAVBY:
Záujmom každého investora je minimalizovať údržbu počas prevádzky objektu. Naplniť túto stratégiu je možné starostlivým výberom jednotlivých stavebných elementov.

INTELIGENTNÁ  DOMÁCNOSŤ:
Stavba by mala byť pripravená na inštaláciu inteligentných riadiacich systémov, ktoré sa stávajú už dnes štandardným vybavením moderných stavieb a zvyšujú komfort bývania. Napr. diaľkové riadenie a automatická regulácia vykurovania, zapínanie a vypínanie osvetlenia pomocou infračervených pohybových snímačov, plynulá zmena intenzity osvetlenia, diaľkové ovládanie vypínačov a zásuviek, detektory odberu elektrickej energie, detektory metánu a LPG so schopnosťou automatického uzavretia plynu, vonkajší kamerový systém, biometrické zabezpečovacie systémy, atď.