Slovak English French German

Rekonštrukcie

Čo je to komplexná rekonštrukcia ?

Naša spoločnosť ponúka komplexné rekonštrukcie starších obytných stavieb na nízko energetický, resp. pasívny štandard.
Takmer všetky obytné budovy, u ktorých sa pristúpi k tzv zatepľovaniu, riešia len dve veci:

  • a) zlepšenie tepelnej rezistencie obvodových stien formou priteplenia fasády a výmenou okien,
  • b) estetický vzhľad fasády spravidla formou farebnej fasádnej stierky.

Tento postup je síce správne nasmerovaný, ale nedostatočný, pretože sa zabúda na mimoriadne dôležitý atribút obytnej budovy - na vetranie.

To, čo okolo nás bežne môžeme vidieť je stav, keď investor vynaloží množstvo finančných prostriedkov na to, aby zateplil budovu tak, že nedosahuje často ani energeticky úsporný štandard a s pomocou polystyrénu a plastových okien vytvorí neprievzdušný obvodový plášť. Toto všetko sa deje v mene úspory energie na vykurovanie.
Po veľmi krátkom čase sa zistí, že aby bolo možné v takomto interiéri prežiť, je potrebné vetrať. No a jediný spôsob vetrania v takto "zrekonštruovanom objekte" je vetranie cez otvorené okná. Takže sú 2 možnosti:

  • 1. Budeme dostatočne vetrať cez otvorené okná, t.j. min. 25 m3/osobu /hodinu, ale v tom prípade teplo, ktoré vyprodukujeme v interiéroch nenávratne odchádza do atmosféry. To je však v rozpore s hlavným cieľom rekonštrukcie a zatepľovania objektov a tým cieľom je šetrenie energie.
  • 2. Nebudeme dostatočne vetrať, budeme si chrániť teplo v interiéri, ale za cenu nezdravého prostredia, vysokej koncentrácie CO2, čo často dospeje až do tvorby pliesní na vnútorných plochách obvodových stien.

Riešením je vetranie s rekuperáciou vzduchu. Táto moderná technológia je na trhu a je aj cenove dostupná.

V interiéroch trávime až 85% svojho života! Ak tento čas strávime v prostredí so zlým vzduchom, v škodlivej mikroklíme, likvidujeme si svoje zdravie!

Pre viac informácií o rekuperácii vzduchu pozrite časť Kúrenie a vetranie.

 

Konkrétny príklad z Martina, Hviezdoslavova ulica:

Dvojpodlažný rodinný dom v Martine, postavený okolo roku 1960, spotrebuje na vykurovanie ročne cca 3 650 €. Vykurovaný je z centrálneho zdroja martinskej teplárne.

Investíciou v sume cca 25 000 € do rekonštrukcie domu sa zníži množstvo energie potrebnej na vykurovanie tak, že vo finančnom vyjadrení sa ročná platba za vykurovanie zníži na úroveň cca 700 €.

Ročne sa ušetrí na platbách za vykurovanie 2 950 €.

Za predpokladu, že by sa ceny energií nemenili, tak by sa investorovi vrátila investícia do rekonštrukcie domu za 8,5 roka. 

Otázka na záver: Poznáte banku alebo iné finančné inštitúcie, ktoré by Vám vedeli garantovať 100%-né zhodnotenie Vášho vkladu za 8,5 roka ? Ukazuje sa, že dnes najlepšia investícia peňazí je do rekonštrukcie vlastnej nehnuteľnosti !

 

 REKONŠTRUKCIA  ŠPORTOVEJ HALY - bučinárskej Telocvične T-18

V Kysuckom Novom Meste prebehla rekonštrukcia strešnej konštrukcie mestskej športovej haly.
Telocvične radu T-12 až T-18 sa vyrábali v 70-tich rokoch minulého storočia v n.p. Bučina Zvolen.
Statické a konštrukčné riešenie tejto rámovej sústavy nebolo vhodne zvolené, v dôsledku čoho dochádza u týchto objektov k nadmerným priehybom rámových priečlí. Staticky efektívne sa dá tento problém riešiť pomocou oceľových vzpínadiel.

Rekonštrukcia hlavného nosného sytému sa využila aj na zateplenie strechy s riadne osadenou parotesnou vrstvou, čo určite v prevádzke haly ušetrí náklady na jej vykurovanie počas zimných mesiacov.

Investor: mesto Kysucké Nové Mesto,
Autori projektu: Ing. Ivan Hrčka, CSc. - Andante, spol. s r.o. + Ing. Štefan Hurňanský - Drevstav, s.r.o.
Hlavný dodávateľ stavebných prác: fy Terrafound-knm spol. s r.o.
Stavebný dozor: Ing. Ivan Hrčka, CSc. - Andante, spol. s r.o.