Slovak English French German

Lávky

Ponúkame:

  • lávky pre peších na báze dreva,
  • záhradné lávky.

 

Lávka pre peších na sídlisku Zvolen - západ

Drevo-oceľová konštrukcia lávky pre peších, konštrukčný systém UNIMONT

Charakteristický priečny rez: osemuholníkový polygón s vpísaným štvorcom
Charakteristická pozdĺžna krivka: kružnica
Rozpätie lávky: 26 m
Vzopätie oblúka: 0,96 m
Šírka mostovky: 3 m

Komparatívne výhody konštrukčného systému:

  • jednoduchá montáž
  • malé stavebné dielce
  • možnosť prefabrikácie vo výrobných priestoroch
  • nízka spotreba konštrukčného materiálu
  • suchý proces
  • variabilnosť geometrie nosnej konštrukcie