Slovak English French German

Haly

Ponúkame: halové objekty na báze dreva, rozpätia od 12 m

Typ objektu:

 • výrobné haly
 • sklady
 • administratívne priestory
 • predajne
 • výstavné pavilóny

Služby:

 • konzultácie s architektom
 • alternatívne riešenia v konštrukcii aj materiáloch
 • statické výpočty
 • projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie

Nový drevo-oceľový konštrukčný systém vhodný pre škrupinové nosné sústavy, resp. priestorové prútové konštrukcie.

Výhody:

 • Efektívne využitie mechanických vlastností dreva a ocele.
 • Technologicky nenáročná a rýchla montáž.
 • Je vylúčený mokrý proces.
 • Priestorová tuhosť a stabilita bez pomocných zavetrovacích konštrukcií.
 • Tvarová variabilnosť - systém umožňuje vytvoriť akýkoľvek geometrický tvar plochy.
 • Nízke zaťaženie od vlastnej tiaže znižuje nároky na spodnú stavbu.
 • Možnosť úplnej prefabrikácie konštrukčných prvkov vo výrobnej prevádzke.
 • Veľmi dobré možnosti transportu a manipulácie aj bez použitia žeriavov.
 • Nízke investičné náklady v prepočte na m2 zastavanej plochy.

Naša firma ponúka systém doks - ha v 3 alternatívach kompletizácie dodávky :

 • statický výpočet + montážna dokumentácia
 • montáž nosnej konštrukcie na spodnú stavbu
 • kompletná dodávka vrátane plášťa

Realizácia rekonštrukcie športovej haly v Kysuckom Novom Meste:

Montovaná hala typologického radu telocvičieň T-18, ktoré kedysi vyrábala Bučina, n.p. Zvolen bola vo veľmi zlom stave. Vykazovala nadmerné deformácie, priehyby hlavných strešných nosníkov prekračovali niekoľkonásobne dovolené hodnoty. Hala bola montovaná dosť neodborne v "akcii Z". Keďže mesto v predchádzajúcom roku zainvestovalo do novej krytiny, rozhodlo sa pre zachovanie objektu a jeho rekonštrukciu.
K rekonštrukcii sme pristúpili tak, aby všetky zásahy do konštrukcie boli vykonané zo strany interiéru, aby sa neporušila nová krytina haly.

Zdemontoval sa starý podhľad vrátane zdevastovaného torza tepelnej izolácie, ktorá tam bola pôvodne len v hr. cca 6 cm.
Strešné nosníky sa museli nadvihnúť tak, aby sa vynuloval priehyb. Nosníky pozostávajú z 3 častí, rektifikovateľné podpory boli umiestnené v mieste spojov strešných nosníkov.

Následne sa na každý z nosníkov nasadila zospodu oceľová konštrukcia vzpínadla. Montáž sa vykonávala pomocou dvoch mobilných plošín.

 

Po osadení vzpínadiel sa strecha zateplila tepelnou izoláciou a osadila sa parotesná vrstva.

Na záver sa vytvoril nový podhľad zo sadrokartónu.