Slovak English French German

O firme

 

Andante, spol. s r.o. sa špecializuje na projektovanie, výrobu a realizáciu rodinných domov, bytových domov a objektov občianskych stavieb s dôrazom na úsporu energie a ochranu životného prostredia.

Venujeme sa aj rekonštrukciám starších, predovšetkým obytných stavieb, pričom rekonštrukcie sú zamerané na výrazné zníženie spotreby energie na prevádzku objektov až do pasívneho štandardu.

 • V oblasti novostavieb rodinných domov, bytových domov a obytných stavieb sa sústreďujeme na nízko energetický (NED) a pasívny (EPD) štandard objektov, pričom využívame originálne konštrukčné systémy vhodné pre tento typ stavieb.

Identifikačné údaje firmy:

 • názov firmy: Andante, spol. s r.o.
 • Sídlo, PSČ: Nižovec 10, 960 01 Zvolen
 • IČO: 36039578
 • IČ DPH: SK 2020068919
 • Konateľ: Ing. Ivan Hrčka, CSc.
 • Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
 • Základné imanie: 6 640 EUR
 • Dátum založenia: 4.1.2000
 • Dátum zápisu do OR: 25.1.2000

Spoločnosť na základe živnostenských listov môže vykonávať nasledovné činnosti:

Voľná živnosť:

 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných živností
 • sprostredkovateľská činnosť

Viazaná živnosť:

 • vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb
 • projektovanie stavieb, projektovanie nosných konštrukcií stavieb, statické výpočty nosných konštrukcií stavieb

Remeselná živnosť:

 • výroba a montáž stavebnostolárskych výrobkov
 • výroba a montáž nábytku a vybavenia interiéru
 • výroba a montáž ostatných drevárskych výrobkov

Riadenie spoločnosti: Spoločnosť je riadená konateľom spoločnosti, ktorému podlieha výkonný manažment.

Spôsob vedenia účtovníctva: Podľa zákona o účtovníctve 563/1991 Zb. spoločnosť vedie podvojné účtovníctvo.

Daňový režim: Spoločnosť je mesačným plátcom DPH a podlieha daňovému režimu právnických osôb v zmysle zákona č.286/1992 Zb. o daniach z príjmov.

OD ROKU 2005 JE HLAVNÁ ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI ZAMERANÁ NA STAVBY RODINNÝCH DOMOV V KATEGÓRII NÍZKO ENERGETICKÉHO A PASVNEHO ŠTANDARDU.

NIEKTORÉ PRÍKLADY REALIZOVANÝCH  STAVIEB :