Slovak English French German

O firme

 

i -ha construction s.r.o. sa špecializuje na projektovanie, výrobu a realizáciu rodinných domov, bytových domov a objektov občianskych stavieb s dôrazom na úsporu energie a ochranu životného prostredia.

Venujeme sa aj rekonštrukciám starších, predovšetkým obytných stavieb, pričom rekonštrukcie sú zamerané na výrazné zníženie spotreby energie na prevádzku objektov až do pasívneho štandardu.

  • V oblasti novostavieb rodinných domov, bytových domov a obytných stavieb sa sústreďujeme na nízko energetický (NED) a pasívny (EPD) štandard objektov, pričom využívame originálne konštrukčné systémy vhodné pre tento typ stavieb.

 

Riadenie spoločnosti: Spoločnosť je riadená riaditeľom spoločnosti.

Spôsob vedenia účtovníctva: Podľa zákona o účtovníctve 563/1991 Zb. spoločnosť vedie podvojné účtovníctvo.

Daňový režim: Spoločnosť je mesačným plátcom DPH a podlieha daňovému režimu právnických osôb v zmysle zákona č.286/1992 Zb. o daniach z príjmov.

HLAVNÁ ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI JE ZAMERANÁ NA STAVBY RODINNÝCH DOMOV V KATEGÓRII NÍZKO ENERGETICKÉHO A PASVNEHO ŠTANDARDU.

NIEKTORÉ PRÍKLADY REALIZOVANÝCH  STAVIEB :