Slovak English French German

Zdravý dom a-ha

Zdravý dom - montovaný dom len z ekologických materiálov.

Základom je dvojitá drevená konštrukcia medzi ktorú sa sype najčastejšie korková drť slúžiaca ako tepelná izolácia. Nenasiakavosť korkovej drte umožňuje stavať dom bez použitia parotesnej fólie, ktorá nie je v súlade s často deklarovanou ekologickou čistotou drevostavieb.

"a-ha" je  autorsky chránený drevený konštrukčný systém !

Efektívnosť konštrukčného systému: Zdvojená stena na báze dreva (Ekostena) umožňuje meniť svoju hrúbku a tým aj hrúbku zabudovanej tepelnej izolácie podľa potreby. Rovnaký projekt domu si totiž vyžaduje inú hrúbku tepelnej izolácie obvodovej steny ak dom stojí napr. v Poprade a inú, ak ten istý dom stojí napr. v Hurbanove. Tento konštrukčný systém umožňuje vyrobiť stenu presne na mieru, podľa požadovanej hodnoty tepelného odporu steny.

Dve nezávislé plochy obvodovej steny sú z masívneho dreva, navzájom sú priestorovo spájané bez použitia kovových spojovacích prostriedkov. Nie sú tam žiadne skrutky, klince alebo svorníky, ktoré by prechádzali stenou v priečnom smere, t.j v smere hrúbky steny, čím sa dôkladne eliminujú akékoľvek miesta, ktoré by viedli chlad dovnútra konštrukciwe steny.

Najdlhší dielec steny má rozmer 3 m, dielce prichádzajú na stavbu už presne nafrézované a nakrátené, takže jediné náradie potrebné na montáž "a-ha" steny je plastové kladivo.

Vlastnosti dreveného konštrukčného systému a-ha:

  • je z masívneho dreva – spĺňa najprísnejšie ekologické kritériá
  • minimalizuje tepelné mosty - na spájanie dielcov sa nepoužívajú kovové spojovacie prostriedky
  • umožňuje vytvoriť ľubovoľnú hrúbku steny – podľa požiadavky na spotrebu energie na vykurovanie (pre nízkoenergetické domy a pasívne domy)
  • montáž sa vykonáva suchou cestou – eliminuje sa sezónnosť stavebníctva - vytvára zdravú mikroklímu interiérov
  • výrazne znižuje náklady na spotrebu energie pri prevádzke objektu

 

Ako tepelná izolácia môže byť použitý ľubovoľný tepelnoizolačný materiál. Pri difúzne otvorenej skladbe používame napr. korkovú drť, prípadne aj inú nenasiakavú tepelnú izoláciu. . Hrúbku tepelnoizolačnej vrstvy je možné vytvoriť podľa požiadavky investora na tepelnotechnické parametre obvodového plášťa. Stanovuje sa výpočtom podľa PHPP pre danú lokalitu, kde dom bude stáť.

Ekológia a kvalita mikroklímy interiérov sú výraznou prednosťou konštrukčného systému "a-ha". Z tohto hľadiska drevo ako konštrukčný materiál je pre človeka najvhodnejší a najprirodzenejší materiál.

 

Technické údaje:

  • používa sa smrekové resp. borovicové rezivo 45x200x3000mm
  • vlhkosť dreva w=12 až 15%
  • pri hrúbke steny 350 mm: U=0,135W/m2 K, R=7,4m2 K/W
  • pri hrúbke steny 450 mm: U=0,101 W/m2 K, R=9,9m2 K/W.