Slovak English French German

Inteligentné systémy v domácnosti

Popri trende znižovania prevádzkových nákladov sa v poslednom čase presadzujú aj technológie zvyšujúce komfort bývania. Naša spoločnosť pracuje so systémom na báze Loxone a ponúkame nasledovné riadiace a ovládacie zariadenia:

 • diaľkové riadenie vykurovania
 • automatická regulácia vykurovacej sústavy
 • plynulá zmena intenzity osvetlenia
 • zapínanie a vypínanie osvetlenia pomocou infračervených pohybových snímačov
 • diaľkové ovládanie vypínačov a zásuviek
 • programovanie viacerých osvetľovacích režimov (práca, oddych, zábava, bezpečnostné osvetlenie, atď)
 • automatické ovládanie vonkajších žalúzií
 • detektory odberu elektrickej energie
 • prepnutie na núdzové osvetlenie s nezávislým zdrojom
 • detektory metánu a LPG so schopnosťou automatického uzavretia plynu s akustickou a svetelnou signalizáciou poruchy
 • vonkajší kamerový systém
 • vnútorný bezpečnostný systém s možnosťou delenia priestoru domu na samostatné zóny
 • systém vchodového video telefónu
 • biometrické zabezpečovacie systémy
 • domový video-audio systém prepojený do zvolených miestností domu
 • konvergencia internetu a telefónu v každej zvolenej miestnosti